Uw fiscaal adviseur geeft antwoord!

donderdag 07 november 2013

U hebt aandelen in een vennootschap. Dan is het niet slecht om nu al eens na te denken over de verkoop ervan. U kunt nu immers al beginnen met de voorbereiding van het fiscaalvriendelijk afslanken van uw vennootschap. Het kan immers zijn dat er veel reserves in uw aandelen zitten en dat drijft de verkoopsprijs nodeloos op. Tijd om af te vallen dus, en uw fiscaal adviseur Heleven legt uit hoe!

De toekomstige verkoop van uw aandelen

Aan het einde van uw loopbaan wil u uw aandelen overdragen aan uw zoon of dochter. U kunt ze echter niet zomaar schenken, want dat zouden uw andere kinderen niet appreciëren en u wilt bovendien ook iets overhouden voor uw pensioen.

U wil uw aandelen dus verkopen aan uw zoon of dochter. Dat kan echter problemen opleveren. Als uw vennootschap teveel reserves heeft (teveel opgepotte winsten uit het verleden), dan stijgen de aandelen in waarde en kunnen uw kinderen ze zich misschien niet veroorloven.

Volgens uw fiscaal adviseur kan uw aandelen echter afslanken. U kan de overtollige reserves uit uw vennootschap halen en zo de aandelen goedkoper maken. U kan die reserves bijvoorbeeld uitkeren als (super)dividend of via een zogenaamde inkoop van eigen aandelen. Dat laatste komt echter duur uit voor u.

De fiscale kosten van een ‘afslanking’

Kiest u voor het uitkeren van de reserves als een (super)dividend, dan betaalde u tot voor kort vaak slechts 15% (21% in 2012) roerende voorheffing (rv). Sinds begin dit jaar is dat echter in principe 25%.

Opgelet! Er bestaat ondertussen wel opnieuw een rv van 15%, maar dat tarief geldt enkel voor dividenden die betaald worden op nieuw kapitaal, ingebracht na 1 juli 2013.

De vennootschap afslanken via een inkoop van eigen aandelen was vroeger fiscaal gezien interessanter dan een dividend. De rv op de zogenaamde inkoopbonus bedroeg namelijk slechts 10%. Helaas is dat sinds dit jaar ook 25%.

Nieuwe (tijdelijke) regeling

In de tijdelijke regeling hebt u de mogelijkheid om nu reserves ‘vast te klikken’ tegen een roerende voorheffing van slechts 10%. U keert nu (een stuk van) de reserves uit, betaalt daarop in principe slechts 10% rv en verhoogt het kapitaal met de overige 90% van die uitgekeerde reserves.

Na 4 jaar kunt u het kapitaal van uw vennootschap verminderen zonder bijkomende belasting. U zal de overtollige reserves dus uit uw vennootschap gehaald hebben tegen slechts 10% rv, m.a.w. het vroegere tarief voor een inkoop van eigen aandelen.

Opgelet! Tips van uw fiscaal adviseur:

  • Hebt u een ‘grote’ vennootschap, dan moet u minstens 8 jaar wachten.
  • Aangezien die 10% rv nú betaald moet worden en de kapitaalsvermindering pas over enkele jaren plaatsvindt, moet u de belastingbesparing (25% rv - 10% rv) wel actualiseren én moet u rekening houden met het verlies aan notionele interestaftrek op die 10% rv.

Een extra fiscaal voordeel is dat uw vennootschap u die kapitaalsvermindering later niet (volledig) hoeft uit te betalen. Ze kan dat bedrag ook boeken op uw lopende rekening waarop zij u ook een fiscaal interessante interest kan betalen (bij uw vennootschap aftrekbaar, bij u tegen 25% belastbaar).

Opgelet! Die interest moet eventueel wel (gedeeltelijk) geherkwalificeerd worden in dividenden (ook 25% rv) en is in die mate niet aftrekbaar.

Onthou ook dat er na de overname van de aandelen geen herkwalificatie meer mogelijk is. Dan bent u immers geen aandeelhouder en (per hypothese) ook geen bedrijfsleider meer van de vennootschap.

Hebt u hier nog vragen bij? Aarzel dan niet om uw fiscaal adviseur te contacteren. Heleven en Hebo staan steeds klaar om op uw meest diepgaande vragen antwoord te geven.