Advies voor uw belasting: ‘monsterboete’ van 309%

maandag 14 september 2015

Er valt niet meer te discussiëren over de ‘monsterboete’ van 309%. Een nieuwe wet en een nieuwe circulaire hebben daar een eind aan gemaakt. Maar hoe zit het nu precies? Heleven zocht het voor u uit en geeft u correct advies voor uw belasting.

Vroeger

Tot voor de nieuwe wet kon u slechts op 2 manieren ontsnappen aan de aanslag geheime commissielonen van 309% op voordelen van alle aard die niet op de loonbrief stonden. Daarmee worden privé-uitgaven bedoeld betaald door uw vennootschap.

Ofwel:

  • moest u bewijzen dat u die voordelen toch tijdig en spontaan aangegeven had in uw aangifte personenbelasting.
  • ging het om kleine foutjes die te goeder trouw begaan waren wat betreft forfaitair gewaardeerde voordelen en u zich alsnog op die voordelen liet belasten.

Vandaag

Onlangs kregen we een versoepeling van de wettelijke regels voor deze ‘monsterboete’ van 309% (wet van 17.06.2013, BS van 28.06.2013). Die aanslag wordt voortaan enkel in absolute uitzonderingen toegepast. Dat wil zeggen dat de voordelen van alle aard niet meer effectief en definitief belast kunnen worden bij u privé.

De fiscus is echter niet zo streng als de wet. Ons advies voor uw belasting;

  • Volgens de wet moet die belasting bij u nog gebeuren binnen de ‘gewone’ aanslagtermijn van 3 jaar en moet u ermee akkoord gaan. De fiscus is echter minder streng dan de wet en aanvaardt ook een belasting buiten die termijn en ook zonder uw akkoord.
  • Wanneer u het voordeel niet spontaan aangegeven hebt, maar pas later akkoord gaat met de belasting, dan is volgens de wet het voordeel ook belastbaar bij uw vennootschap als zgn. verworpen uitgave (art. 198, § 1, 15° WIB). Volgens de circulaire is zo’n ‘dubbele belasting’ echter, zeker als u niet te kwader trouw bent, niet nodig (Ci. RH. 421/628.803 van 22.07.2013).

Toepassing

De nieuwe wet geldt pas vanaf aanslagjaar 2014, dus op uw inkomsten van het jaar 2013. De fiscus aanvaardt echter dat de nieuwe, soepelere regeling ook toegepast wordt bij controles over vorige aanslagjaren.

Dankzij de nieuwe regeling zal de ‘monsterboete’ nog zelden opgelegd worden. Enkel wanneer de niet-aangegeven privé-uitgave die uw vennootschap betaald heeft niet meer bij u privé belast kan worden, riskeert u nog 309%.

Hebt u advies nodig voor uw belasting? Heleven staat steeds klaar met to-the-point advies. Contacteer ons gerust met al uw vragen.